De senaste dagarna har sett häftiga strider mellan turkiska armésoldater och kurdiska gerillaband. Det var i torsdags tusentals turkiska armésoldater korsade gränsen till Irak i jakt på den kurdiska gerillan PKK. Vanligtvis är årstiden missgynnsam för markstrider i de snöiga bergen i norra Irak. Därför rapporteras den kurdiska gerillan ha tagits med överraskning. Olika rapporter, både från PKK och den turkiska armén, ger indikationer om att upp emot 150 soldater från båda sidor har stupat. Nu uppmanar PKK sina landsmän i Turkiet till gigantiska uppror.

– Om de vill krossa oss måste våra unga göra städerna obeboeliga. Det sade Bahoz Erdal, kurdisk befälhavare för PKK, till nyhetsbyrån Firat, skriver Dagens Nyheters nätupplaga. Erdal skall ha uppmanat kurdiska ungdomar inne i Turkiet att bränna bilar och på andra sätt göra uppror mot den turkiska staten.

– Kurdistans gerilla är inte bara 7000 eller 10000, de är hundratusentals, fortsätter Erdal.

Den marxistiska kurdiska separatistorganisationen PKK – Kurdistans Arbetarparti – har sedan mitten på 80-talet fört en väpnad kamp mot den turkiska staten för ett fritt och självständigt Kurdistan i Turkiet. Ofta har också den assyriska befolkningen i Turkiet hamnat i kläm och blivit förtryckt från båda håll. På senare tid har PKKs kamp dock utgått från norra Irak, där en kurdisk majoritet redan åtnjuter självbestämmande. Därifrån har man gjort räder in mot Turkiet, vilket ofta åsamkat den turkiska militären stor skada. De senaste dagarnas attacker inne i Irak har som mål att bräcka den kurdiska gerillagruppen.

Då striderna har begränsats till Zagrosbergen i nordöstra Irak har den assyriska befolkningen, som främst bebor Ninve-slätten i nordvästra Irak, inte rapporterats ha upplevt några konsekvenser på grund av striderna. Men ju längre striderna pågår desto större är risken att oroligheterna sprider sig. I ett skriftligt uttalande signerat den irakiska utrikesministern Hoshyar Zebari, själv kurd, kritiseras Turkiet i hårda ordalag: ”Iraks regering ser den ensidiga turkiska militäraktionen som…ett hot mot stabiliteten i regionen och en överträdelse av Iraks suveränitet, och uppmanar Turkiet att ta bort sina soldater från Irak så snabbt som möjligt”. Även den kurdiska självstyrande regeringen i norra Irak hotar med att utnyttja sin hundratusentals soldater starka Peshmerga-armé mot den turkiska armén om inte Turkiet drar tillbaka sina styrkor från irakisk mark.

Då stridigheterna fortfarande är i full gång kan situationen snabbt eskalera till ett fullbördigt krig och att assyrierna inte skulle hamna i kläm igen kommer vara svårt att undvika. Samtidigt har den turkiske utrikesministern gång på gång hävdat att den turkiska armén enbart begränsar sina attacker mot PKK.