Även assyrier, precis som sina grannfolk, skall ha rätt att komma hem och under trygghet och värdighet kunna ge sina barn framtidstro och mänsklig tillit. Det måste bli ett slut på förföljelserna av de kristna i Mellanöstern, skriver styrelsen för Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, i ett pressmeddelande.

Redan det här året, som precis har börjat, har tio kyrkor utsatts för bombattacker. De flesta i Norra Irak, dit många av de förföljda assyrierna tagit sin tillflykt. Bomberna har varit både placerade sprängladdningar och bilbomber riktade mot kyrkorna. Allt för att skrämma assyrierna på flykt.

SKA anser att de kristna måste få finnas kvar i Irak och i hela Mellanöstern. Ingen ska behöva förföljas och massakreras till döds för sin tros skull. Ska Irak kunna bygga upp sitt land till en demokrati måste de olika folkgrupperna visa respekt och tolerans mot varandra. Genom dödande, trakasserier, våld, övergrepp och stölder av annans egendom uppnås inte fred och frihet för folken.

Assyrierna är idag ett statslöst folk. Deras ursprungsland är just Irak. Det vore därför inte mer än rätt, att just det assyriska folket ges en plats och en autonomi inom landet, liknande den som kurderna har i Norra Irak, en plats som de kan kalla sin och där de kan leva i trygghet och under beskydd. I det nya Iraks konstitution måste en sådan lösning ingå.

Det måste bli ett slut på den assyriska flykten. Även en assyrier har rätt att komma hem och under trygghet och värdighet kunna ge sina barn framtidstro och mänsklig tillit. Det är hög tid att lyfta fram och belysa assyriernas situation i den allmänpolitiska debatten.