En studie i samarbete mellan Uppsala universitetet och Wayne State University visar att risken för depression är större hos irakiska soldater som deltog i Gulfkriget än hos civila. Överraskande nog däremot, visar ingen av grupperna några tecken på posttraumatisk stress tio år efter kriget. Det vill säga utom de irakier som lämnat Irak.

Studien, som har publicerats i det nya numret av den vetenskapliga tidskriften The New Iraqi Journal of Medicine, är ett samarbete mellan Uppsala universitetet och Wayne State University. I studien jämfördes hälsan hos irakiska soldater som deltog i första Gulfkriget med irakiska civila medborgare tio år efter kriget.

Man har tidigare framförallt berört hälsan hos brittiska och amerikanska soldater som deltog i kriget och soldater som varit kvar i hemlandet. Men det här är den första större studien som man kunnat kontrollera en rad olika faktorer som berört den tidigare forskningen. Faktorer som till exempel ovana med kulturen, geografin, bakterier, virus och exponering för en rad olika typer av vaccin.

-Vi fann att risken för depression var större hos irakiska soldater jämfört med irakiska civila. Resultaten visar också att de soldater som varit inne i Kuwait hade större risk för depression än soldater som var längre bort från själva krigscentra, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Det är känt men aldrig tidigare visat, när det gäller irakiska soldater, att kriget i sig ökar risken för mental ohälsa. Det som är nytt däremot är att varken soldater eller civila uppvisade några symptom på posttraumatiskt stressyndrom PTSD. Tvärtom har andra studier visat att detta skulle vara vanligt hos soldater efter att de återkommit till sitt hemland.

Däremot visar studien att PTSD är vanligt hos irakiska soldater som flytt till USA. Enligt Arnetz talar det för att det inte bryter ut under den tid soldater lever under pressade förhållanden, vilket irakier gjort och fortfarande gör om dem fortfarande är kvar i Irak. Dock utesluter han inte helt andra element som orsakart ohälsan.

-Alternativt kan det vara andra faktorer efter hemkomsten/flykten som leder till att amerikanska soldater och irakiska invandrare till USA efterhand uppvisar ökad risk att utveckla PTSD – trots att det varit friska direkt efter hemkomsten, säger Arnetz.

[The New Iraqi Journal of Medicine är en så kallad ”peer reviewed” tidskrift, vilket betyder att artiklarna i tidskriften är granskade av vetenskaplig expertis.]