Enligt uppgifter till Hujada.com har en gudstjänst i Mor Barsawmo-kyrkan i staden Midyat attackerats. Det var under söndagen i veckan som gick som en ensam gärningsman tog sig in i kyrkan för att störa gudstjänsten.

Gärningsmannen hade en turkisk flagga i ena handen och ett verktyg i den andra. Efter att ha tagit sig in i kyrkan under den pågående gudstjänsten tog han sig till kyrkans främre del där han demonstrativt kysste den turkiska flaggan och ägnade sig åt att störa gudstjänsten.

Församlingsmedlemmar kunde själva omhänderta gärningsmannen och överlämna honom till polisen. Han är sedan tidigare känd av polismyndigheterna i området och ska vara samme man som anlade en brand på Mor Gabriel-klostrets markägor. Enligt uppgifterna släpptes han omedelbart av polisen med förklaringen att han lider av en psykisk sjukdom.

Den assyriska församlingen i Midyat håller varje söndag gudstjänst i en ny av de fem kyrkor i staden som man skiftar mellan. Gärningen framstår därför inte som någon slumpmässig handling utan gärningsmannen måste först ha tagit reda på i vilken kyrka församlingen höll till just denna söndag.

Hujada.com har den senaste tiden flera gånger rapporterat om olika former av trakasserier mot assyrierna i Turabdin. Den senaste attacken visar återigen hur utsatta kyrkorna och den kristna befolkningen i området är. Det verktyg mannen burit med sig in hade mycket väl kunnat användas som vapen, med uppenbara risker för personskador bland församlingsmedlemmarna. Frågan om de polisiära myndigheterna skyddar denna grupp tillräckligt framstår som allt mer befogad.