Peter Butros, ordförande för Assyriska Ungdomsförbundet, blev under helgen vald till förbundsstyrelsen för LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

– Det är oerhört hedrande att få förtroendet att leda LSU. LSU är en viktig organisation som samlar över 85 ungdomsorganisationer i Sverige. Att Assyriska Ungdomsförbundet nu har en representant i dess förbundsstyrelse är en bekräftelse för vårt arbete med barn och ungdomar, kommenterar Butros.  

Peter Butros är vald för en 2-årig mandatperiod. Arbetet kommer bland annat innebära utökad kompetensutveckling för LSUs medlemsorganisationer, en bredd av internationella samarbeten samt politik och påverkan där LSU exempelvis är remissinstans för ungdomspolitiskt relaterade frågor. 

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer.