Assyrier Utan Gränser har nyligen delat ut sex stipendier till assyriska studenter i hemlandet. En av de som mottagit ett stipendium är Februniye Akyol.

En av Assyrier Utan Gränsers stora målsättningar är att hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid och sitt liv i hemlandet. Därför utlyser föreningen stipendier två gånger per år. 

Februniye Akyol, 21 år, är som vilken annan assyrisk kvinna som helst i Turabdin. Dock finns det en stor skillnad mellan hon och övriga kvinnor. Februniye studerar nämligen på universitetsnivå. Från sin studentlägenhet i Istanbul berättar Februniye att det är väldigt få assyriska kvinnor från Turabdin som studerar på universitetsnivå.

– Jag önskade att fler assyriska ungdomar, men i synnerhet kvinnor avancerade till högre nivå. Kvinnorna måste göra sina föräldrar uppmärksamma på att de vill läsa på högre nivå för att på så vis kunna skapa sig en bra framtid. Inte bara för sig själv men också för Turabdin som helhet.

Om stipendiet hon mottagit från Assyrier Utan Gränser, menar Februniye:
– Assyrier Utan Gränsers stipendium har hjälpt mig väldigt mycket. Jag vill tacka Assyrier Utan Gränser för dess arbete och allt dem gör för det assyriska folket i hemlandet.

[FOTNOT: En längre intervju med Februniye finns på AUG:s hemsida]

Thomas Aydin