I dagarna har Chaldean Syriac Assyrian Popular Council hållit kongress i staden Erbil i Irak. Representanter för det assyriska folket från länder runt om i världen slöt upp för att diskutera frågan om autonomi för assyrierna på Nineveslätten. Mediebevakningen har varit stor, framförallt från satellitkanaler i Mellanöstern.

CSAPC är ett av de två assyriska politiska partier som har ledamöter i det kurdiska parlamentet i norra Irak, det andra partiet är Assyrian Democratic Movement. De fem av sammanlagt 111 ledamotsplatserna som dessa partier delar mellan sig är avsatta specifikt för assyriska partier.

Framförallt så arbetar CSPAC med frågan om självbestämmanderätten för assyrier i Irak men partiet har också arbetat med att få samtliga assyrier oavsett benämning inskrivna i såväl den irakiska som den regionala kurdiska konstitutionen. Förutom den politiska verksamheten så har CSAPC också nära anknytningar till den assyriska TV-kanalen Ishtar TV.

Vid kongressens öppnande framfördes en musikal i regi av Rafiq Nuri Hanna som återvandrat till Irak efter att ha levt bortom det assyriska hemlandets gränser. Efter detta kulturella inslag fortsatte mötet med inledande presentationer varpå kongressen fungerade som ett öppet forum för mötets delegater att diskutera kongressens kärnfråga, nämligen autonomi för assyrierna i Irak. 

Förutom autonomifrågan i sig behandlades också andra närliggande frågor samt det assyriska folkets situation i Irak. Även val av ledarskap för CSAPC var uppe för behandling. 

Bland de 1300 delegaterna på mötet märktes förutom bland andra Sarkis Aghaijan som tidigare varit finansminister i den kurdiska regionala regeringen i norra Irak och den nuvarande regeringens kommunikations- och transportminister Anwar Jabbari Shabo, båda med assyriska rötter. 

Även  Assyriska Riksförbundet i Sverige hade representanter närvarande vid kongressen. Dessa fick tillfälle att diskutera med assyrier som återvandrat till de assyriska områdena i regionen för att ta del av deras erfarenheter kring detta