I en rapport som släpps idag avslöjas att den kurdiska milisens agerande är orsaken till den panikartade massflykten av assyrier från södra Nineveslätten.

I en rapport med titeln ”50 tusen assyrier: Rapport Om Flykten Från Al Hamdaniya” som är sammanställd av Assyriska Riksförbundet i Sverige avslöjas vad som verkligen hände när uppemot 50 000 assyrier flydde sina hem.

Mellan den 25 och 26 juni i år rapporterade svensk och internationell media om en attack av islamistgruppen ISIS mot staden Al Hamdaniya (även kallad Qaraqosh eller Baghdede) och den efterföljande massexodus av assyrier från Nineveslätten. 

–  Vår undersökning visar att omvärlden har blivit förd bakom ljuset. Det fanns aldrig någon attack från ISIS mot assyrierna på Nineveslätten, utan en medveten provokation från kurdiskt håll mot arabiska stammar vilket ledde till strid, uppger förbundsordförande Afram Yakoub. 

Rapporten pekar ut möjliga motiv för händelsen. Ett motiv som förs fram handlar om den kurdiska ledningens uttalade mål att etablera floden Tigris som gränslinje mellan KRG och Irak inför utropandet av en kurdisk stat.   

Rapporten som redan väckt intresse bland media och makthavare släpps på svenska och engelska och finns som bilaga till denna artikel.