En ökänd bedragare som har lurat assyriska församlingsmedlemmar i Chicago på miljoner har dömts till elva års fängelse.

Amerikanen Albert Rossini, 73 år gammal, har dömts till elva års fängelse för att ha lurat två assyriska kyrkor och ett tjugotal individer på över 7 miljoner dollar, cirka 60 miljoner kronor, under 2011 och 2012. Till sin hjälp hade Rossini en assyrisk man, Babajan Khoshabe och dennes son Anthony som nu väntar på sina domar. En fjärde inblandad är advokaten Thomas Murphy som hjälpte Rossini att förfalska dokument.

Enligt nyhetsrapporter i lokalmedier i Chicago har Rossini använt sig av ett klassiskt så kallat ponzibedrägeri för att lura sin offer på pengar. Med löfte om goda avkastningar från fastighetsaffärer lurades investerare till att tro att de köpte andelar i fastigheter. Genom att betala ut riklig avkastning till de första individerna som nappade skapade Rossini intrycket av en seriös och fungerande investering vilket snart lockade fler i fällan.

Enligt domen har Albert Rossini riktat in sig på två assyriska kyrkoförsamlingar i förorten Skokie i Chicago. Han fick bland annat en assyrisk präst att bli en av de första att investera och att tala varmt om investeringen bland sin församling. I domstolsförhandlingarna framkommer detaljer kring hur mästerbedragaren gick till väga för att rikta in sig på assyrier.

”Planen fungerade och prästens investering uppmuntrade andra medlemmar ur den assyriska kyrkoförsamlingen att investera. Rossinis kalkylerade beslut att rikta in sig på medlemmar ur den tätt sammanbundna assyriska kyrkoförsamlingen är en graverande omständighet som gör detta bedrägeri avskyvärt”, citeras en assisterande åklagare ha sagt under domstolsförhandlingarna.

Rossini upprätthöll bedrägeriet genom att betala de assyriska investerarna ”avkastning” som i själva verket var deras egna pengar, tills han bedömde att han hade ”mjölkat” gruppen på deras sista besparingar. Då slutade ”avkastningarna” att betalas ut vilket ledde till att myndigheterna fick upp ögonen så småningom. Albert Rossini beskrivs i media som en notorisk bedragare som har åkt fast flera gånger tidigare för liknande bedrägerier.

Nigeriabrev och hotellinvestering

Fallet i Chicago är inte det första i vilket assyriska församlingar och präster faller offer för bedragare. Den assyrisk-ortodoxa biskopen Eugene Kaplan i USA blev inblandad i en skandal som kostade kyrkan runt 50 miljoner kronor i så kallade Nigeriabrev år 2003. Den nuvarande assyrisk-ortodoxa biskopen i Nederländerna Augin Aydin kritiseras för en misslyckad investering i ett övergivet hotell som uppges ha kostat stiftet miljoner.