Den professor som anlitats för att undervisa och forska i det av assyrier finansierade ”Assyrian Studies Program” på University of California Berkeley anklagas för att förminska assyrisk identitet.

Hujådå rapporterade i fjol om den assyriska filantropen Norah Bet Yousef Lacey som donerade miljoner till Near Eastern Studies-fakulteten på Berkeley universitet i Kalifornien för att inrätta ett studie- och forskarprogram om assyrier.

Den professor som till slut valdes för positionen av universitet, Simon Brelaud från Frankrike, är forskare inom främst kristen historia under Sassanidiska imperiet under det första årtusendet e.Kr.

En beskrivning av kursen som nyligen delades från Berkeley universitetets Twitterkonto skapade upprördhet bland assyrier för sättet den beskrev assyrisk identitet. I beskrivningen (bilden nedan) sattes ordet assyrier inom parentes och assyrier beskrivs som ”de kristna i Österns kyrka”.. som har ”uppkommit”.

Sättet assyrier beskrivs av den katolsk-kristne forskaren i kursprogrammet är symptomatiskt för det fördomsfulla perspektiv västerlänningar har närt under mer än ett århundrade. Assyrier förminskas till religiös tillhörighet och delas upp på kyrkogrupp samtidigt som den etniska identiteten förminskas, ifrågasätts och förses med parentes.

Många assyrier har reagerat på Brelauds inställning och klagomålen tycks ha fått universitetet att radera inlägget med kursbeskrivningen.

I kommentarer på sociala medier har flera assyrier reagerat på att universitet inte anställde en assyrisk professor trots att flera sägs ha sökt positionen. En kommentator skriver ”Detta är otroligt. Vi betalar folk för att förneka vår identitet och arv.”

Filantropen Norah Bet Yousef Lacey

Norah Bet Yousef Lacey har själv gett sig in i frågan och kommenterat den uppkomna situationen. ”Detta är ett treårigt studie- och forskningsprogram och jag kommer att noggrant studera dess resultat innan jag beslutar mig för att fortsätta finansiera detta universitet”, skriver i en kommentar som antyder att även hon är skeptisk till den kristne katolske professorn med ”fransk” bakgrund som universitet har anställt.