En representant från gruppen för bildandet av ett exilparlament bekräftar Hujådås uppgifter om splittring.

Yousif Bet Yousif, representant för UCAP, den grupp som arbetar för bildandet av ett assyriskt exilparlament har i en intervju i Assyria TV bekräftat uppgifter om en splittring som Hujådå har rapporterat om.

Yousif Bet Yousif, representant för kommittéen för bildandet av ett assyriskt exilparlament.

I intervjun beskriver Bet Yousif hur gruppens konferens i Wiesbaden manipulerades av en del individer i ett försök att kidnappa projektet. Bland de personer som Bet Yousif pekar ut återfinns Abdulmesih Barabraham [omslagsfotot] som flera insatta anklagar för att vara hjärnan bakom kuppförsöket.

”Han [Abdulmesih Barabraham] dök upp utan att vi var informerade om att han hade bjudits in. Jag visste inte vem han var. Han höll ett långt tal där”, säger Bet Yousif, och vidhåller att: ”de representerar inte oss och har inget stöd, de kommer inte att lyckas med denna kupp.”