Den ljusskygga aktören Abdulmesih Barabraham anklagas för att ha förstört ansträngningarna att skapa ett assyriskt exilparlament.

I början av februari i år samlades en grupp assyrier i den tyska staden Wiesbaden. De har under en längre tid arbetat för att bilda ett assyriskt exilparlament.

Uppgifter som Hujådå har tagit del av tyder på att den tidigare enade gruppen har splittrats till följd av saker som hände under konferensen i Wiesbaden. Ett officiellt uttalande som mejlades den 29 mars av ordföranden för Assyriska riksförbundet i Tyskland bekräftar splittringen.

I uttalandet står det bland annat: Den förberedande kommittéen bildades under Wiesbaden konferensen i början av februari 2020, varefter en del UCAP medlemmar inte ville följa beslutet av Wiesbaden konferensen och beslöt att fullfölja idéen att skapa ett ”assyriskt exilparlament”.

Uttalandet som bekräftar splittringen som har ägt rum.

Det skriftliga uttalandet bekräftar därmed tidigare rykten om splittring inom gruppen. Kompletterande uppgifter som Hujådå har tagit del av avslöjar att Abdulmesih Barabraham som tidigare uppmärksammats för sina ansträngningar att motarbeta Assyrian Confederation of Europe, ligger bakom den splittring som ägde rum under Wiesbaden konferensen.

Enligt insatta som Hujådå har varit i kontakt med har Abdulmesih Barabraham agerat bakom kulisserna för att i praktiken kidnappa projektet och tillsätta sina egna allierade i den konstituerande kommittéen, vilket han lyckades med och som har gjort splittringen till ett faktum.

Abdulmasih Barabraham talar i mikrofonen under konferensen i Wiesbaden i februari 2020 medan hans närmaste allierade Aziz Said syns längst till vänster i bild.

En insatt person som Hujådå har talat med och som inte vill uppge sitt namn beskriver skeendet så här:

”Abdulmesih såg ett tillfälle att utnyttja denna grupp som vill bilda ett exilparlament för sina egna syften och såg till att han och hans allierade som Aziz Said (ordförande för Assyriska riksförbundet i Tyskland) blev en del av projektet för att sedan i Wiesbaden i praktiken kidnappa det och börja använda samlingen för sina egna syften”

Hujådå har i denna och denna artikel uppmärksammat Barabrahams ansträngningar att få inflytande eller motarbeta Assyrian Confederation of Europe.

Barabrahams motiv för agerandet under Wiesbaden konferensen tycks fortsatt vara att motarbeta Assyrian Confederation of Europe genom att nu försöka överskugga organisationen genom att istället bilda något som ska heta World Assyrian Confederation, enligt ett annat dokument som Hujådå har tagit del av.

Hujådå har sökt Abdulmesih Barabraham för en kommentar. Han har vid ett flertal tillfällen avböjt att kommentera uppgifter om sig.