FN:s Världslivsmedelsprogram, World Food Programme, meddelade igår att man planerar en nödinsats till priset av 802 miljoner kronor för att bistå med mathjälp till mer än en miljon irakiska flyktingar som inte klarar av att tillgodose sina grundläggande behov av mat på grund av det fortsatta våldet i Irak.

WFP är världens största humanitära organisation. Varje år ger organisationen mat till 90 miljoner fattiga för att möta deras näringsbehov, inklusive 58 miljoner hungriga barn i minst 80 länder. Den aktuella insatsen för de irakiska flyktingarna kommer att pågå fram till december 2008 och kommer att hjälpa 750 000 av de mest utsatta irakierna som befinner sig på flykt inom landet, samt mer än 360 000 irakier som har flytt till grannlandet Syrien.

– Vi står inför en växande humanitär kris som en konsekvens av det fortsatta våldet i Irak. Ett stigande antal flyktingar kan inte tillgodose sina behov av livsmedel och behöver därför mer hjälp. Vi hoppas att mathjälpen som vi kommer med kan avvärja en mycket allvarligare kris, säger WFP:s landchef i Irak, Stefano Poretti.

I Irak kommer WFP att ge ett extra matpaket, bestående av vetemjöl, vita bönor och vegetabilisk olja, till de mest utsatta internflyktingarna. Dessa är människor som inte får ut sina matransoner genom Iraks offentliga distributionssystem på grund av olika svårigheter, bland annat med att skicka matransonskort till de nya bostadsadresserna.

Dessa 750 000 är de mest utsatta av de uppskattningsvis 2,2 miljoner internflyktingar som finns i Irak, varav många nu lever hos värdfamiljer, i övergivna byggnader eller i illa försörjda läger.

Som ett svar på krisen har Iraks regering och ett antal ickestatliga organisationer börjat dela ut begränsad hjälp, däribland mat, till internflyktingarna. Men utöver det krävs regelbundet stöd för att komplettera denna hjälp. WFP:s bistånd syftar inte till att ersätta regeringens matransoner och kommer att fasas ut så snart regeringens offentliga distributionssystem kan omfatta internflyktingarna.

I Syrien kommer WFP att dela ut månatliga matransoner, bestående av ris, vegetabilisk olja samt linser, till att börja med till 155 000 behövande irakier, med målet att nå fram till omkring 360 000 vid slutet av 2008.

Syrien, som tills nyligen har härbärgerat i stort sett alla som har kommit till gränsen, huserar över 1,5 miljoner irakier – varav många inte har några besparingar, ingen inkomst och inge möjligheter till försörjning.

– Behoven hos irakierna i Syrien ökar. Många har gjort slut på sina magra resurser och klarar inte av de stigande levnadsomkostnaderna. De är i desperat behov av humanitär hjälp, säger WFP:s landchef i Syrien, Pippa Bradford.

Under en utvärdering som FN nyligen utförde i samarbete med Syriska Röda Halvmånen, svarade omkring en tredjedel av de irakier som deltog att de avstod från ett mål om dagen för att kunna ge mat till sina barn, medan 60 procent uppgav att de köpte billigare mat, oftast mindre näringsrik, för att klara av de stigande matpriserna.

Nödinsatsen kommer att utföras i nära samarbete med respektive regering samt FN-organ och andra samarbetspartners. WFP kommer, så långt det är möjligt, att köpa in maten lokalt och regionalt.