S:t Jakobs kyrkostyrelse har beslutat om att bygga ny kyrka och därtill en samlingslokal för 800 personer. De nya lokalerna kommer att vara granne med Assyriska Kulturhuset i Hovsjö och kommer således att konkurrera om verksamheten som nu bedrivs av Assyriska föreningen i Södertälje och Assyriska riksförbundet i Sverige. Med anledning av detta kallade föreningen och riksförbundet till informationsmöte för att informera medlemmarna om förutsättningarna.

S:t Jakobs kyrkas lokaler, i centrala Södertälje, har länge varit otillräckliga och opraktiska för dess församlingsmedlemmar. Det har saknats en stor samlingslokal för stora högtider och sorgeceremonier. Parkeringsmöjligheterna har nästan varit obefintliga. Därför har kyrkan länge planerat att bygga ut och flytta sin verksamhet närmare sina församlingsmedlemmar. Idén har varit att bygga större lokaler i anslutning till Assyriska Kulturhuset i Hovsjö, som idag fungerar som en naturlig mötesplats för en majoritet av kyrkans medlemmar.

Assyriska Kulturhuset, som ägs av Assyriska föreningen i Södertälje och Assyriska Riksförbundet i Sverige, utgörs idag av kontors- och cafélokaler samt en stor festlokal. Lokalerna köptes in 1993 och har sedan dess fungerat som en naturlig samlingspunkt för assyrierna i Södertälje. Här samlas gamla som unga, män som kvinnor. Då samtliga medlemmar i föreningen också är medlemmar i S:t Jakobs kyrka har Assyriska Kulturhuset fungerat som ett komplement till kyrkans lokaler och täckt dess behov, till exempel har bröllopsfester och sorgeceremonier fått plats under kulturhusets tak.

Men nu när kyrkan har fått bygglov på tomten bredvid kulturhuset har man även beslutat om att bygga en stor festlokal, för 800 personer. Föreningen och riksförbundet har välkomnat kyrkan som granne men ogillat beslutet att bygga en lika stor festlokal som idag inryms i Assyriska Kulturhuset. Orsakerna har varit följande:

Två festlokaler kommer att slå ut varandras verksamheter
Samma medlemmar delar på kostnaden för båda lokaler
Parkeringsbrist kommer att råda när två verksamheter krockar

Med dessa problem i åtanke ville föreningen, redan från början, övertyga kyrkan om att det var fel att satsa på en stor festlokal. Kyrkan däremot ser inga som helst problem, tvärtom kan man inte ens tänka sig att bygga en stor kyrka utan att samtidigt bygga en stor festlokal. Kyrkoledningen är till och med övertygad om att det inte kommer att bli några som helst problem, speciellt inte med parkeringsplatserna.

Med bakgrund av detta kallade föreningen och riksförbundet till ett informationsmöte för sina medlemmar fredagen den 22 juni 2007. Under mötet förklarade man att man, trots en mycket god dialog, inte lyckats övertala kyrkans ledning om att bygga en mindre samlingslokal och fortsätta samarbeta om den befintliga lokalen. Man välkomnade nu kyrkan som granne och arbetade för att bibehålla den goda dialogen institutionerna emellan.

De medlemmar som hade synpunkter på kyrkans ställningstagande och krävde svar från föreningen och riksförbundet, ombads att ställa sina frågor till kyrkostyrelsen