”Det är oroväckande att rättsprocessen mot S:t Gabrielklostret drivits till sin spets av turkiska myndigheter. Det är angeläget att klostret kan verka under stabila förutsättningar”, skriver utrikesminister Carl Bildt som svar på en skriftlig fråga av Yilmaz Kerimo (S).

I sitt skriftliga svar påpekar Bildt att EU tog upp fallet med klostret senast den 22 juni i år i samband med ett associationsrådsmöte med turkarna. Utrikesministern skriver samtidigt att han ser positivt på en del reformer som Turkiet genomfört gentemot minoriteterna de senaste åren.  Någon konkret åtgärd utlovas inte av Carl Bildt annat än standardsvaret att fortsätta följa frågan. 

Den turkiska högsta domstolens avgörande dom i frågan om S:t Gabrielklostrets markägor har väckt många frågor. Enligt domen ska äganderätten till en stor del av marken tillhöra staten. En fyra år lång rättsprocess har därmed nått sitt slut enligt Turkiet – men inte assyrierna. Assyriska grupper är fast beslutna att fortsätta kampen och är bland annat i färd med ett överklagande till Europadomstolen.