I ett inlägg på twitter uppmärksammar utrikesministern att S:t Gabrielklostret återfått sin markegendom.

”Rights of Mor Gabriel monastery been of great concern in Sweden. Most welcome that it will now be solved.” skrev Carl Bildt i ett inlägg på Twitter under gårdagen. På svenska blir hans kommentar: ”S:t Gabrielklostrets rättigheter har varit en viktig angelägenhet för Sverige. Vi välkomnar varmt att frågan nu blir löst”. 

Som svar på twitterinlägget skrev signaturen Alp Sen ”Sir, there are many many non muslim land issues waiting to be solved, government act is not even symbolic, an election strategy.” Översatt till svenska: Det finns många landtvister som berör icke-muslimer som väntar på att lösas, regeringens handling är inte ens symbolisk, endast en valstrategi.” 

Carl Bildt har gjort sig känd för sitt twittrande och så kallad twiplomacy.