Migrationsminister Tobias Billström anmäls till konstitutionsutskottet för att han medvetet ljugit för riksdagen om innehållet i återtagandeavtalet med Irak. Billströms agerande har äventyrat flera irakiska assyriers säkerhet.

Det är Vänsterpartiet som anmäler Tobias Billström till konstitutionsutskottet. Ministern anmäls för att han medvetet har ljugit för riksdagen och för den svenska allmänheten om innehållet i återtagandeavtalet med Irak.

– Den irakiska regimen accepterar inga tvångsavvisningar, vilket Tobias Billström upprepade gånger påstått att man är överens om, säger Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman för Vänsterpartiet.

Sverige och Irak undertecknade den 18 februari 2008 ett avtal om återtagande av irakiska asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Anmälan kom till efter Ekots granskningar, där en rad uppgifter framkommit som visar att avtalet inte uppfylls, och att parterna som undertecknat inte är överens om tolkningen.

– Avtalet följs inte heller av den irakiska regimen. Åtskilliga irakiska asylsökande har vittnat om att de lämnats vind för våg efter avvisning och fortsatta trakasserier och förföljelse gjort att de tvingats fly igen, trots att Irak i avtalet förbundit sig att garantera deras säkerhet. Avtalet måste sägas upp eftersom ingen följer det, avslutar Kalle Larsson.

[FOTNOT: Ekots granskningar har gjorts av Nuri Kino och Susan Ritzén.]