Migrationsminister Tobias Billström anser inte att assyrier i Irak har särskilda skäl att få stanna i landet. Den tuffare flyktingpolitiken har drabbat kristna asylsökande från Irak hårt. Därför har flera kristna organisationer skickat ett brev till regeringen där de kräver att gruppen ska ges ”en särskild anledning” att stanna i landet.

I brevet redogör de åtta undertecknarna – samtliga företrädare för kyrkor och organisationer med rötter i regionen – för vad de beskriver som en allt svårare situation för kristna i Irak. De skriver också att den irakiska regeringen inte kan erbjuda dessa något skydd och påpekar att gruppen, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR, utgör cirka en tredjedel av alla som flyr Irak.

I brevet beskrivs situationen så här: ”De kristna förföljs systematiskt av den muslimska omgivningen och tvingas att fly. De attackeras i sina affärer och hem, blir avtvingade sina ägodelar, de utsätts för bortrövande av deras unga kvinnor och de kristna kvinnorna tvingas att bära slöja. Både prästerskap och civila blir kidnappade och mördade för sin tro”.

Undertecknarna påpekar också i brevet att ”flertusenårig historia och ett rikt kulturarv håller på att utplånas”. Vidare skriver de att ”det är välkänt att kristna kyrkor har blivit attackerade och att kyrkoegendomar tas med tvång”.

Men enligt Migrationsverket har säkerhetsläget förbättrats i Irak och en individuell bedömning av asylärenden har medfört att fler kristna irakier det senaste halvåret har fått avslag på sina asylansökningar. I brevet ber kyrkoledarna därför migrationsminister Tobias Billström om ett möte för att bland annat diskutera möjligheten till ”en särskild behandling” av kristna från Irak.

Kyrkoledarna har ännu inte fått svar av Billström, men dennes pressekreterare, Markus Friberg, har gjort ett första uttalande. Friberg avvisar frågan om särskild behandling och menar att ministern inte har sådana befogenheter att utfärda speciella hänsyn. Friberg menar att det är migrationsdomstolarnas sak.

Mötet mellan kyrkoledarna och statsrådet kan dock bli av, även om det inte låter direkt hoppfullt från pressekreterarens sida.

– Vi håller på att ta ställning till det. De får svar inom kort, säger Friberg.

Regeringen verkar inte ta situationen på allvar. Förhoppningsvis får kyrkoledarna träffa Tobias Billström och upplysa om det allvarliga läget i Irak.

Brevet till migrationsminister Tobias Billström, med kopia till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, är avsänt den 8 augusti. Det är undertecknat av ledarna för åtta organisationer, däribland Österns assyriska kyrka i Sverige, Kaldeiska kyrkan i Sverige och Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige.