Den assyrisk ortodoxa biskopen Abdulahad Gallo Shabos hälsotillstånd blir sakta alltmer stabilt. Han uppges att inom kort kunna lämna intensivavdelningen på Södertälje sjukhus.

Det har gått två veckor sedan den assyrisk-ortodoxa biskopen Abdulahad Gallo Shabo drabbades av en hjärnblödning. Hans tillstånd är i dag stabilt och han uppges kunna äta och göra små rörelser igen.

– Läkarnas bedömning är att biskopen är på bättringsvägen och behöver mer rehabilitering. Dock är hans talförmåga fortfarande begränsad, säger Munir Rhawi, vice ordförande i S:t Jakob kyrkans styrelse.

Inom kort kan Abdulahad Gallo Shabo komma att förflyttas från intensivavdelningen på Södertälje sjukhus till ett sjukhus med fler rehabiliteringsmöjligheter.

Munir Rhawi berättar att stödet från församlingsmedlemmar, släkt och vänner har varit enormt och säger att många har framfört sitt deltagande. En av dem är den assyrisk-ortodoxa patriarken, Ignatius Zakka Iwas, som i ett tidigt skede ringde till biskopen.

Många har även besökt sjukhuset men av säkerhetsskäl så är det bara ytterst få som får gå in personligen och besöka biskopen på rummet.

– Vi uppskattar att folk kommer hit och visar sitt stöd men läkarna har avrått från att låta folk gå in till honom av hälsoskäl, säger Munir Rhawi.