Norsk och svensk media har snappat upp Hujådås avslöjande om biskop Benjamin Atas ”professors-studier” från ett falskt universitet som tidigare var en pizzeria.

Den norska tidningen khrono.no och tidningen Dagen i Sverige har båda uppmärksammat avslöjandet om biskop Benjamin Atas diplom från det falska universitet Aalborg Academy of Science.

Khrono.no skriver i sin artikel att man har ”försökt att ringa till den assyrisk-ortodoxa kyrkan utan att få svar i dag”.

Även den kristna tidningen Dagen hakar på nyheten om pizza-universitet och biskop Atas doktors- och professorstitlar.

Hujådå har sökt Sveriges Kristna Råd och det assyrisk-ortodoxa stiftet i Södertälje för en kommentar.