Bodil Ceballos, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, svarar på några frågor med anledning av parlamentets beslut om en skyddszon för assyrier på Nineveslätten.

Du har agerat för assyriernas rättigheter i deras hemland Assyrien och många assyrier känner till ditt engagemang inför riksdagen beslut att erkänna Seyfo. Nu har du även stött resolutionen som vill ge en skyddszon för assyrierna, vad betyder denna resolution i praktiken?

– Att Europaparlamentet med starkt majoritetsstöd antagit resolutionen sänder en tydlig politisk signal till omvärlden. Den är ett politiskt instrument som bidrar till att lyfta upp frågan på dagordningen. Även om parlamentets resolutioner inte är bindande lagstiftning har de en stor betydelse för att stödja utsatta människors kamp runtom i världen, inte minst minoriteter, som ofta saknar egen röst.

Ni var tidigare emot Lars Adaktussons förslag. Vad var det som gjorde att ni ändrade er?

– Vi gröna har inte varit emot att inrätta en skyddszon. Däremot är det viktigt att man inrättar skyddszonen när det är praktiskt möjligt att också erbjuda ett verkligt skydd där. Att samla förföljda grupper i ett område innan man kan garantera deras säkerhet riskerar att leda till ytterligare massakrer. Det handlar alltså om formerna för när och hur man ska inrätta en skyddszon. Vi har nu i vart fall hittat en gemensam skrivning som de olika partigrupperna gemensamt kan stödja.

Hur kommer du att följa upp detta på EU-nivå?

– Jag har jobbat med minoritetsrättigheter i många år och kommer att fortsätta med att stärka utsatta gruppers rättigheter genom Gröna partigruppen. Vi ser nu över möjligheterna att anordna ett seminarium om detta och eventuellt en studieresa till flyktinglägren i området. Förutom att följa utvecklingen i Mellanöstern, kommer jag även att fortsätta att föra diskussioner om detta i utrikesutskottet i Europaparlamentet och representanter för EU:s utrikestjänst. Parlamentet kommer att bevaka frågan och påminna om vårt ställningstagande.

Regeringen kommer att föreslå att militära utbildare skickas till Irak för att hjälpa de irakiska och kurdiska styrkorna. Är ni i Miljöpartiet beredda att bestämma att Sverige också ska hjälpa till att utbilda Nineveh Plain Protection Unit, den assyriska milisen?

– Om svenska regeringen får en sådan fråga kommer den att beredas i sedvanlig ordning och tas ställning till. Jag kan inte föregå en sådan prövning och uttala mig om vad resultatet skulle bli.