Seyfo-forskaren Jan Beṯ-Şawoce har sammanställt en antologi om assyro-kaldeiska delegationens politisk-diplomatiska insatser under fredsförhandlingarna 1920-1921. På söndag hålls en föreläsning om bokens tema och om organisationen Seyfo Centers verksamhet i Sverige.

Det är ett känt faktum att ca en halv miljon assyrier förlorade livet under folkmordet. Men vad hände sedan? Det är en kunskapslucka som den nya boken ämnar fylla. Boken är en samling av artiklar och dokument som berör den assyro-kaldeiska aktionen åren 1920-1921. Artiklarna har översatts från franska till svenska, de publicerades ursprungligen i Beirutbaserade tidskriften L’Action Assyro-Chaldéenne under tiden som förhandlingarna pågick. Denna aktion ställde krav på ett oberoende Assyrien för dess ursprungsbefolkning, assyro-kaldéerna. Andra artiklar i antologin är skrivna bl.a. av biskopen (senare patriark) Afrem Barsom, och journalisten Naum Fayiq. Fayiqs artiklar är hämtade från New Jersey-tidskriften Bethnahrin, och skrevs på garshuni, arabiska på assyriska bokstäver. Antologin rymmer även ett kapitel om Turabdins historia, och en dagbok av den engelske officeren Edward W. C. Noel med rapporter om situationen i övre Mesopotamien 1919. Dessa dokument var fram till nu otillgängliga och outforskade.

Jan Beṯ-Şawoce kommer på söndagens föreläsning att berätta om bakgrunden och vikten av bokens publicering. Boken kommer finnas till försäljning på plats. Företrädare för Seyfo Center i Sverige kommer också att informera om organisationens verksamhet.


Datum och tid: Söndag 18 mars 2012 kl. 14:00
Plats: Assyrien kulturcenter i Botkyrka
Tomtbergavägen 16, 1 tr, Hallunda

Arrangörer:
Assyrien kulturcenter i Botkyrka
Assyriska kulturföreningen i Botkyrka
Inanna Familjeföreningen
i samarbete med ABF-Botkyrka

Välkomna!