Byn Garmawa på Nineveslätten kämpar mot klockan för kunna säkra sin existens.

Invånarna i den lilla assyriska byn Garmawa som ligger på den norra delen av Nineveslätten nära staden Alqosh kämpar för att få fortsätta existera. All jordbruksmark som tillhör byn ägs nämligen av en arabisk affärsman som har meddelat att han avser att sälja marken till en kurdisk affärsman. Byborna, runt åttio assyriska individer, är oroliga att de kan komma att förlora rätten att bruka jorden som är deras levebröd, eller ännu värre, att den nya jordherren bygger nya hus på marken för att få till en demografisk förändring.

Den assyriska biståndsorganisationen Shlama Foundation lanserade under gårdagen en insamling på plattformen Go Fund Me för att kunna köpa delar av marken åt byborna. På sin Facebook-sida meddelar Shlama Foundation att insamlingen fått in motsvarande 50 000 kronor på ett dygn. Shlama Foundation har arbetat i irakiska Assyrien sedan flera år och genomfört flera framgångsrika projekt. Organisationen har även blivit implementeringspartner till USA:s biståndsorgan USAID.

Shlama Foundation uppger att marken värderas till två miljoner dollar, eller cirka 19 miljoner kronor. Organisationen uppger att man vet att man aldrig kommer att kunna samla in hela summan som behövs. Målet är istället att samla in så mycket som möjligt för att köpa en så stor del av marken som möjligt. Enligt lagen i länder som Irak har bybor förköpsrätt på mark som tillhör deras by. Genom att köpa åtminstone delar av marken runt byn kan byborna säkra sitt levebröd och göra det svårare för markägaren att utveckla området på sätt som är till nackdel för dem.

Byborna har fått femton dagar på sig att köpa delar av marken. Klicka här för att donera till insamlingen.