Assyriska kyrkoledare har avslöjats med att febrilt arbeta för att KRG ska kontrollera Nineveslätten nu när Islamiska staten har drivits ut från nästan hela området.

Det pågår en intensiv maktkamp om vem som ska kontrollera Nineveslätten efter Islamiska statens tillbakagång. Assyriska kyrkoledare har ertappats med att spela en stor roll i dragkampen mellan det kurdiska styret KRG och det assyriska folket som inte vill leva under kurdiskt styre. Kyrkoledarna använder all sin makt för att säkerställa att området hamnar under kurdiskt styre.

Den irakiska militären har förbjudit peshmerga från att inta byar och städer på Nineveslätten. De enda styrkorna som har rätt att komma in i byar och städer på Nineveslätten är de irakiska styrkorna (ISF) och styrkor under deras kontroll såsom Nineveh Plain Protection Units (NPU). Detta faktum har ställt till det för KRG som arbetar intensivt för att ta över Nineveslätten militärt.

För att komma runt problemet försöker nu KRG att använda sig främst av en styrka som går under namnet ”Hirasat”. Det är samma styrka som den dåvarande KRG-finansministern Sargis Aghajan satte ihop på uppdrag av Barzani för att kunna kontrollera Nineveslätten efter den amerikanska invasionen 2003. Styrkan består av assyrier som får sin lön av KRG och som därmed är en del av peshmerga.

Ledaren för Hirasat-styrkan kommer själv från Baghdede, den största assyriska staden på Nineveslätten som nyligen befriades av ISF-styrkor tillsammans med den assyriska styrkan NPU:s specialförband. När ledaren för Hirasat-styrkan försökte ta sig in i Baghdede förra veckan blev han stoppad av NPU med motiveringen att peshmerga eller peshmerga anknutna personer inte får uppehålla sig i byar och städer på Nineveslätten. Han ombads att byta om till civila kläder för att få komma in i staden. Incidenten visar på de spänningar som råder under ytan och som underblåses av KRG.

Nu när kurdiska ledarna ser hur den oberoende assyriska styrkan NPU växer och tar de facto kontroll över byar och städer på Nineveslätten har man ökat pressen på att få in styrkor som man själv kontrollerar. För att lyckas med det använder sig KRG av korrupta assyriska kyrkoledare.

Vad många assyrier inte känner till är att assyriska kyrkoledare har börjat utöva en stor press på ledningen för Nineveh Plain Protection Units sedan några veckor tillbaka. Pådrivna av KRG försöker kyrkoledarna desperat få in Hirasat-styrkan på Nineveslätten.

Lördagen den 29 oktober hölls ett möte som resulterade i vad som har beskrivits som en överenskommelse att förena de assyriska styrkorna. Vad många inte känner till är att ett annat möte hölls cirka en vecka innan och att båda dessa möten har tvingats fram av kyrkoledarna.

Målet för kyrkomännen är att utöva påtryckningar på NPU:s ledning för att Hirasat-styrkan som står under peshmerga ska få tillstånd att gå in på Nineveslätten.

Under mötet den 29 oktober lurades representanten för NPU att underteckna vad han trodde endast var ett pressmeddelande om mötet. Istället har kyrkomännen och övriga KRG-marionetter framställt pressmeddelandet som ett avtal om att förena styrkorna. Värt att notera är att mötet hölls hos den syrisk-katolske byskopen Putrus Mushe och att de själva i dokumentet skriver att mötet övervakades av kyrkoledare.

Genom att ge en bild av att NPU gått ihop med Hirasat och de andra assyriska styrkorna som står under KRG hoppas kyrkomännen öka trycket på den irakiska statsmakten att tillåta KRG-knutna styrkor att gå in och inta positioner i byar och städer på Nineveslätten, helt i enlighet med KRG:s ambitioner.

Nineveh Plain Defense Fund, en USA-baserad organisation som samlar in ekonomiskt stöd till NPU har kommit ut med ett förtydligande på sin facebook-sida under gårdagen kring den påstådda överenskommelsen.

Dokumentet från mötet den 29 oktober som tolkats som något positivt för assyrierna utgör i själva verket ett bevis för hur kyrkoledarna arbetar för att Nineveslätten ska hamna i kurdiska händer.

Att KRG systematiskt köper assyriska kyrkoledares lojalitet är dokumenterat i flera rapporter. Bland annat i rapporten On Vulnerable Ground av Human Rights Watch som skriver:

”Kurdish authorities have tried to win favor with the minority communities by spending millions of Iraqi dinars to build a pro-Kurdish system of patronage in minority communities, financing alternative civil society organizations to compete with, undermine, and challenge the authority of established groups, many of which oppose Kurdish rule. The KRG also funds private militias created ostensibly to protect minority communities from outside violence, but which in reality serve to entrench Kurdish influence. Finally, the Kurdish leadership has enriched the coffers of some minority religious leaders, and paid for expensive new places of worship in order to win over minority religious establishments.”