Genom ett mångårigt engagemang för assyriernas och andra kristna gruppers situation i framförallt Turkiet, Irak och övriga Mellanöstern tar jag mig friheten att skriva följande uppmaning.

Mitt engagemang för de kristna i Mellanöstern har vuxit sig allt starkare genom åren dels som ordförande för Svenska Kommittén för Assyrier och dels genom kontakter och möten med många assyrier/syrianer/kaldéer både i Sverige och genom besök i de nämnda länderna samt under mina två riksdagsperioder, som bl. a resulterade i motionsskrivande och deltagande i debatter i både  Utrikesutskottet och Kammaren. 

Redan då, åren 1991 – 1994 och 1998 – 2002, röstade Kristdemokraterna för ett erkännande av folkmordet under första världskriget i Turkiet och andra närliggande länder. Det förvånade mig och gjorde många besvikna att Kristdemokraterna inte röstade för ett erkännande av folkmordet på assyrier/syrianer då frågan senast för något år sedan var uppe till ställningstagande i Riksdagen.

Ett erkännande av folkmordet, Seyfo, skulle för alltid präntas in i historieböckerna och sätta djupa positiva spår bland det assyriska folket både i vårt land och i andra länder. Södertälje sägs nämligen ha den största kolonin assyrier/syrianer i världen. De är ofta en grupp människor med många internationella kontakter på olika både politiska och icke politiska nivåer. Flera tusen assyriska flyktingar från framförallt Irak sägs också vara s k ”gömda flyktingar” utan nationella rättigheter för att vid bästa tillfälle transporteras till sina hemländer. Deras hem har ofta övertagits genom hot och trakasserier av deras förföljare, som dels hotar flyktingen och hans/hennes familj med döden och/eller redan dödat familjen. Ett av Riksdagen erkännande av Folkmordet, Seyfo, skulle ge eko i förmodligen hela världen.

Situationen är för närvarande oerhört svår för de kristna i Mellanöstern. Som jag ser det, är det vårt ansvar och vår plikt som kristdemokrater och arbetar för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter, att åtminstone visa så mycket respekt och välvilja att vi ger dessa människor en smula framtidstro genom att erkänna folkmordet under första världskriget på i detta fall assyrier/syrianer.

Med anledning av bl.a. det jag framfört vädjar jag till den kristdemokratiska riksdagsgruppen att stödja framförallt de kristdemokratiska ledamöterna i både utskottsarbetet och när motionen behandlas i Riksdagen den 17 mars.

Vänliga hälsningar,

Margareta Viklund
Ordf. Svenska Kommittén för Assyrier, SKA