Inom en snar framtid förväntas Sveriges Riksdag ta ställning till motionen 2008/09: U332 som handlar om att erkänna Seyfo som ett folkmord eller inte. För den som vill påminna riksdagsledamöterna om sanningens värde och uppmuntra dem att erkänna folkmordet så finns nu denna möjlighet förenklad.

Den 2 mars behandlas motionen först i utrikesutskottet där eventuella justeringar av formuleringar sker, därefter äger voteringen i Riksdagen rum den 11 mars.

I frågor som rör det osmanska folkmordet på kristna minoriteter under det första världskriget samarbetar Assyriska riksförbundet i Sverige med Armeniska riksförbundet och den pontiska föreningen Evxinos Pontos. Inom ramen för detta samarbete har en tjänst utvecklats där var och en kan påminna riksdagens ledamöter om sanningens värde genom att enkelt fylla i namn, efternamn och ort.

Syftet med kampanjen är att visa hur många efterlevande som fortfarande berörs av folkmordet och kräver upprättelse varför det måste anses ligga i varje assyriers intresse att medverka. 

Artikeln uppdaterades 02-03-10