Den 11 mars erkände Sveriges riksdag folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker under det osmanska riket 1915, en händelse som varit levande hos oss ättlingar till de mördade under 95 år. 23 länder hade tidigare erkänt folkmordet och efter flera avslag på tidigare motioner kom det positiva beslutet, vilket var en befrielse för dem som är personligen berörda av folkmordet men även för andra.

Efter att ha varit aktiv de senaste 10 åren som moderat politiker i Norrköpings kommun och efter att ha engagerat andra partimedlemmar i Seyfofrågan och Mor Gabrielfrågan har jag känt mig mycket trygg i mitt politiska arbete.

Moderaterna i Norrköping har skrivit brev och uppmanat både utrikesminister Carl Bildt, statsminister Fredrik Reinfeldt och den moderata riksdagsgruppen att erkänna folkmordet. Vid flera tillfällen har jag träffat Fredrik Reinfeldt personligen och för honom förklarat vilken betydelse Seyfo har för oss kristna grupper – ca 200 000 personer – som invandrat från Turkiet, Syrien, Libanon och Irak. 

Efter det historiska erkännandet strömmade gratulationer, glädjeyttringar och tack in till Sveriges riksdag och svenska folket till riksförbunden och TV-kanalerna från hela världen. Carl Bildt beklagade snabbt beslutet till den turkiska regeringen. Fredrik Reinfeldt hade kontakt per telefon med den turkiske premiärministern Erdogan under lördagen den 13 mars. Han uttalade sig sedan i media att han beklagade riksdagens erkännande av folkmordet.

Genom detta uttalande har jag personligen och gruppen kristna från Mellanöstern blivit djupt sårade. Där för vill jag framföra min önskan om en förklaring från statsministerns sida till hans handlande. Jag kommer att lägga mitt politiska engagemang på is fram till den dag, då jag har fått en förklaring till detta.

Statsministern har skadat gruppens förtroende för den moderata politiken för oöverskådlig framtid. Den direkta konsekvensen får vi se vid hösten val, både på riksplanet och lokalt i de kommuner där många gruppmedlemmar är bosatta. Mitt engagemang som kandidat till riksdagen i höstens val har svalnat betydligt.

Said Nison
M-politiker i Norrköping