Utvecklingen i arabregionen hindras på grund av brist på mänsklig säkerhet och demokrati. Detta enligt FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme, UNDP, som presenterar en rapport där det tvärtom har blivit sämre.

En alltför smal syn på mänsklig säkerhet och bristande demokratiska institutioner hindrar utvecklingen i många arabiska stater, visar en rapport som UNDP presenterar idag. Den förhållandevis stora rikedomen i regionen är mycket ojämnt fördelad och skillnaderna har ökat sedan 2002.

– Det finns en tendens att se på säkerhet som något enbart militärt. Säkerhet för människor handlar dock inte bara om att vara skyddad från konflikter och krig utan också från miljöförstöring, diskriminering, arbetslöshet, hunger och fattigdom. Det är bara om alla dessa risker tas med i beräkningen som vi kan se verklig mänsklig utveckling i arabländerna, säger Amat Al Alim Asloswa, chef för UNDP:s arbete i arabregionen.

Att skapa trygghet för medborgarna och att respektera deras rättigheter är en av statens viktigaste uppgifter. Men enligt rapporten har ledarna i många arabländer inte lyckats inrätta de demokratiska institutioner som borde skydda medborgarnas säkerhet och utveckling, exempelvis genom folkligt valda parlament, maktfördelning, jämlik tillgång till resurser och respekt för kulturell mångfald.

I stället är det ofta staten som inskränker medborgarnas rättigheter och därmed äventyrar den mänskliga säkerheten. Rapporten nämner flera brister i staternas förmåga att skydda människors säkerhet, exempelvis att nationella lagar ofta inte är i linje med de mänskliga rättigheterna, inte ens när staterna har ratificerat internationella konventioner.

Ett annat exempel är att fundamentala rättigheter, som tanke- och yttrandefrihet, antingen inte är skyddade alls i författningen, har bara ett svagt skydd eller inte alls är inskrivna i lagen. För att inte tala om de begränsningar i hur politiska partier och andra föreningar får agera i praktiken som ofta leder till att de är förbjudna. I sex länder är politiska partier uttryckligen förbjudna.


FAKTA – Mänsklig säkerhet och utveckling i arabregionen

  • En av fem invånare av mindre än 20 kronor om dagen och de som lever av strax över 20 kronor om dagen kan inte täcka sina mest grundläggande behov. Sammantaget lever nästan 40 procent av befolkningen i fattigdom.
  • Över 14 procent av befolkningen är arbetslös.
  • Fyra av tio kvinnor kan inte läsa och skriva.
  • 2,9 miljoner kvadratkilometer mark, motsvarande 20 procent av landarealen, hotas av uttorkning.
  • 70 procent av exportintäkterna i regionen kommer från olja, som är känslig för prissvängningar.

Du kan ladda ner hela rapporten på undp.org.

[Det här är den femte rapporten i UNDP:s serie Arab Human Development Reports. Tidigare rapporter har framhållit att allvarliga inskränkningar i frihet, kvinnors utveckling och kunskap utgör allvarliga hinder för framsteg och utveckling i regionen. Rapporten är framtagen av oberoende arabiska forskare, policyskapare och intellektuella och serien tar sig an teman som är viktiga för de 330 miljoner människor som lever i Algeriet, Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade arabemiraterna, Irak, Jemen, Komorerna, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, de ockuperade palestinska områdena, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien och Tunisien.]