Assyriskan Jwan Oghana från Norra Irak har i en video på facebook berättat om det sexuella övergrepp en assyrisk-katolsk präst utsatte henne för när hon var elva år gammal.

”Jag spelar in denna video eftersom jag har blivit sexuellt utnyttjad av en präst här i Ankawa”, så börjar den assyriska kvinnan Jwan Oghanas video som publicerats av en irakisk kvinnorättsorganisation den 13 december.

I videon berättar hon att övergreppet ägde rum i samband med hennes konfirmation när hon var elva år gammal. ”Han tog mig till sitt kontor och utsatte mig för sexuella handlingar. Jag förstod inte då vad han gjorde och jag berättade inte för någon, men minnet har förföljt mig hela livet”.

Jwan utbildade sig till psykolog senare i livet och kom att arbeta med stöd till offer för sexuellt våld i konflikter. ”Jag kunde inte längre hjälpa dessa kvinnor att bearbeta sina trauman och samtidigt fortsätta förtränga det jag hade utsatts för”, berättar hon i videon.

Hon bestämde sig till slut för att konfrontera prästen och lämnade in en formell anmälan till kyrkan för två år sedan. Under ett möte med kyrkoledningen och den anklagade prästen i Ankawa berättade hon vad hon hade utsatts för som barn men möttes med ifrågasättande och tystnad av prästerskapet. Tiden gick utan att något hände. Prästen i fråga förnekade allt och hävdade att hon ljuger.

Kyrkan krävde av henne att bland annat signera papper på att hon avstår från att kräva skadestånd och att inte prata med media om ärendet. Under tiden satte den utpekade prästen igång ett drev mot henne och hennes familj. Den omtyckta och välkända prästen i Ankawa baktalade henne och försökte få folk på sin sida för att Jwan skulle dra tillbaka sin anmälan.

”Jag började få hot, anklagelser och kände av ett socialt tryck här i Ankawa när frågan spreds. Folk började ifrågasätta mig, prata om ifall jag inte hade varit lättklädd och diskutera min kropp.”

Jwan berättar att kyrkan har varit tyst under hela processen, vilket har lett till att hon till slut kände att hon måste gå ut offentligt.

Inlägget med hennes vittnesmål på facebook sidan Iraqi Women Rights har skapat livlig debatt med över ett tusen kommentarer. Majoriteten av individerna som kommenterar tycks inte bry sig om sakfrågan utan förebrår henne för att vanära kyrkan och prästerskapet och ifrågasätter varför hon går ut offentligt. Andra tackar henne för modet och uppmanar folk att inte likställa kritik mot en präst med kritik mot religion eller kyrkan.

Jwan Oghanas agerande är unikt och bryter ett starkt tabu kring kyrkan och prästerskapet, särskilt i ett land som Irak. När den assyrisk-ortodoxa prästen Isa Demir i Tyskland ertappades och dömdes för sexuella övergrepp mot flera barn år 2000 försökte kyrkan tysta ner frågan även då. Prästen fick fortsätta som vanligt och förläts av dåvarande patriarken. Isa Demir är verksam som präst än idag i S:t Gabrielkyrkan i Kirchardt, Baden-Württemberg i närheten av staden Stuttgart.

Prästen Isa Demir som är dömd pedofil och alltjämt verksam i Assyrisk-Ortodoxa kyrkan i Tyskland.