Professor Geoffrey Khan talar ut om den assyriska profilen Nineb Lamassu som pekas ut som en oseriös person.

I en ny artikel av debattören Max J. Joseph får läsarna ta del av professor Geoffrey Khans version av Nineb Lamassus agerande, som i en tidigare artikel pekats ut som en bluffmakare.

Professor Khan bekräftar bilden av en mycket oseriös person och säger öppet att han känner sig utnyttjad av Nineb Lamassu. Den välkände språkforskaren menar att Lamassu har utnyttjat sin association med honom och Cambridge universitet för att ragga pengar av assyriska individer och organisationer, alltmedan han ignorerat universitet och professorn. Khan informerar även om att Lamassu lade ner sina masterstudier efter bara något år. Med Khans egna ord:

”Låt mig vara ärlig med dig. Jag har under 25 år försökt att stödja assyrierna från djupet av mitt hjärta, och personen som jag har stöttat mest av alla under flest år avbröt sina studier och arbetet han fick betalt för att göra, och vägrar nu att kommunicera med mig, men fortsätter att utnyttja sin historiska koppling till mig för sina egna personliga agenda. Det är väldigt tråkigt, eftersom jag så gärna ville hjälpa assyrierna att dokumentera och bevara deras egna muntliga arv.”

Nineb Lamassu, som egentligen heter Nineb Tomaa, har gjort sig ett namn under åratal bland assyrier runtom i världen som akademiker, poet och nu senast som politiker i irakiska valen.