Ttusentals assyrier har engagerat sig som gräsrötter i Assyrian American National Coalition. Med brev, epost och telefonsamtal bygger man upp trycket på amerikanska politiker att stödja ”The Nineveh plain province solution”.

Efter flera års framgångsrikt intressearbete av Iraqi Sustainable Democracy Project (ISDP) har assyrierna i USA anammat en ny strategi. Nu kompletterar man spetslobbyismen med gräsrotsarbete via Assyrian American National Coalition. Närmare 10 000 assyrier i USA har deltagit genom att kontakta sina representanter i kongressen, ett typiskt inslag i amerikansk politik. 

Gräsrotsarbetet har hjälpt till att uppmärksamma kongressledamöter och personerna bakom Assyrian American National Coalition hoppas att det ska räcka för att få igenom viktiga beslut i USA som kommer att hjälpa assyrierna i Irak. 

Lobbyarbetet är fokuserat kring ett  dokument på 14 sidor kallat The Nineveh plain solution. Dokumentet sammanfattar vad som som måste till för att Nineveslätten skall få lokalt självstyre.