Centerpartiet har traditionellt inte varit assyriernas första val, men nu lockar partiet alltfler i folkgruppen.

Senaste söndag hade Assyriska FF besök av Centerpartiet vid sin hemmamatch mot GAIS. Partisekreterare Michael Arthursson överräckte matchbollen och hade innan match presenterat partiets politik vid en särskild tillställning i arenan.

En av dem som engagerat sig i Centerpartiet och som stod bakom inbjudan till matchen är Robil Haidari.

Hur kommer det sig att du är engagerad i Centerpartiet, Robil?

– Jag har alltid varit politiskt intresserad, men när jag jobbade för Assyriska FF upplevde jag att jag genom mitt engagemang i föreningen arbetade både för Södertälje och för den assyriska gruppen. När jag sedan bytte tjänst till Svenska Fotbollförbundet kände jag att jag ville fortsätta engagera mig både för min stad och mitt folk. Jag engagerade mig därför i Socialdemokraterna och har suttit i utbildningsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden. I somras lämnade jag dock Socialdemokraterna och mina förtroendeuppdrag och gick in i Centerpartiet.

Varför blev det ett partibyte från (s) till (c) för dig?

– När man engagerar sig politiskt sympatiserar man till viss del med partiets ideologi, men håller nödvändigtvis inte med partiet i alla frågor. När jag var yngre delade jag den socialdemokratiska ideologin, men med tiden har jag förändrats och den assyriska folkgruppen likaså. Jag kom till insikt om att jag kände mig mer hemma i Centerpartiet. Dess värderingar och de frågor Centerpartiet driver passar både mig som person men också den assyriska gruppen, dvs den grupp av väljare som jag i förta hand kommer representera. Sen vill jag inte heller sticka under stolen med att jag blev besviken över att Socialdemokraterna lovade ett erkännande av Seyfo när de var i opposition, men inte har levererat nu när de sitter i regeringen.

Vad var det i (c) som lockade dig?

– Den assyriska folkgruppen har gjort en fantastisk resa under sin tid i Sverige. Våra föräldrar kom hit med två tomma händer och initialt hade vi kanske andra behov som folkgrupp. Därför var det naturligt för många att engagera sig i bl a Socialdemokraterna när vi var nyanlända. Men efter 40 år i Sverige har vi nu på allvar etablerat oss i samhället och då förändras även våra behov och förutsättningar. Eftersom vi var jordbrukare och hantverkare i våra hemländer blev det naturligt att vi fortsatte på den banan även i Sverige. Idag är många assyrier småföretagare och entreprenörer. Hela min släkt består av entreprenörer och jag hjälpte själv till redan som tioåring i familjens gatukök. Där lärde jag mig hur jobbigt och byråkratiskt det kan vara att vara egenföretagare i Sverige. Centerpartiet är det parti som mest aktivt och konsekvent driver små- och medelstora företags intressen. Det var Centerpartiet som låg bakom att restaurangmomsen halverades och att arbetsgivaravgiften för ungdomar sänktes, två åtgärder som är viktiga för många assyriska småföretagare. Centerpartiet jobbar också för ett hållbart samhälle, för att ge alla möjligheter till delaktighet och självbestämmande.

Många assyrier är politiskt aktiva, men inte just i (c). Vad tror du det beror på?

– Självklart finns det assyrier i Centerpartiet sen tidigare, jag är inte först. Men vi är inte många, det är förvisso sant. Jag tror att många assyrier ännu inte satt sig in i vad de mindre partierna står för utan mest riktat in sig på Socialdemokraterna eller Moderaterna. Men på senare tid har fler assyrier engagerat sig i alla partier, så det håller på att förändras. Det tycker jag är positivt. Det är viktigt med ett brett politiskt engagemang.

Hur mycket är du själv villig att satsa på politiken?

– Jag kommer att satsa rejält. Jag är en person som inte har som vana att lägga över ansvaret på andra utan där det finns utmaningar så vill jag vara med och ta mig an dem. Jag brinner för att Södertälje ska bli en ännu bättre stad för våra barn att växa upp i. Jag vill vara med och påverka för att utveckla staden. Jag kommer garanterat att vara med i nästa kommunalval och jag utesluter inte heller att ställa upp i riksdagsvalet.

Tror du att (c) kommer att locka till sig fler assyrier i framtiden?

– Det är jag övertygad om. Men vi behöver bli bättre på att lyfta upp och kommunicera de frågor i vår politik som berör den assyriska folkgruppen och andra målgrupper, då kommer fler engagera sig i Centerpartiet.