Någon modig och hängiven person eller institution som arbetat för assyriernas sak kan bli belönad av en assyrisk stiftelse i Wien.

Stiftelsen Beth-Nahrin-Wien har i några år belönat personer eller institutioner som gjort en värdefull insats för det assyriska folket. Stiftelsen bildades år 2009 i Wien, Österrike, på initiativ av privatpersoner. Bland tidigare pristagare finns regissören och skådespelaren George Faraj från Tyskland, historikern Gabriele Yonan från Tyskland och forskaren och författaren Jan Beṯ-Şawoce från Sverige.

Nu ber stiftelsen att folk ska komma in med nomineringar för årets pris. De som nomineras ska vara kända för sitt modiga och engagerade arbete för assyrierna. Stiftelsen skriver så här:

Stiftelsen vill främja vårt folks identitet och kultur samt stöda utvecklandet av engagerade och kritiska sinnen. Vi vill hedra individer som inspirerar andra genom sina gärningar och som är beredda att kämpa för sina rättigheter och ideal. Mänskor som inte vänder om i svåra situationer är våra hjältar. Därför, bästa vänner, tveka inte att nominera en person eller en institution som ni vill att ska få erkänsla för sitt verk.

Nomineringar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september. Mejladressen är bethnahrin.wien@live.at. Prissumman är på 3 000 euro och prisceremonin planeras till slutet av oktober.