Nu har det hänt igen. Assyrier dödas i Irak och många flyr från en del av det oljerika Norra Irak och Ninevehslätten, landet som de har haft sedan flera tusen år. Denna gång var våldet riktat mot dem, som ska bygga landet, assyriska universitetsstudenter. Fyra har rapporterats döda och över 80 skadades av bomber som var riktade mot bussarna de färdades i.

Många anser att det råder kaos i Irak och att alla är offer i den tragedi landet befinner sig i. De undrar varför de ska tro att assyrierna har det sämre och värre än andra grupper?

Andelen assyrier (som även kallas för kristna irakier) har halverats sedan invasionen. Trots att assyrierna var ca 3 % av Iraks befolkning är andelen assyriska flyktingar mer än 20 % i grannländerna. Det måste väl ändå säga en del om situationen för assyrierna i landet?

Human Rights Watch rapporterade redan förra året om situationen för minoriteterna, inklusive assyrierna, att de berövats alla sina rättigheter. Sverige fortsätter trots detta att utvisa flera assyriska flyktingar till detta område med det falska påståendet, att det ska vara säkert för dem i landet, att det inte finns något hot riktat mot dem. Men rapporter har inkommit om att många av dem, som har utvisats, har återigen flytt, försvunnit eller fängslats på grund av förföljelse för sin kristna tro eller etniska tillhörighet. 

Iraks premiärminister Nuri al Maliki har sagt att han med kraft skall skydda assyrierna mot det sekteristiska våld, som de utsätts för. Men varje gång de utsätts för en större attack som resulterar till massflykt, bryts löftet. Vi har sett och hört om det hemska som hände i Ruwanda och Darfur utan att något gjordes från svensk sida.

Vi håller nu på och ser ett nytt Seyfo, folkmord, och väljer även nu att blunda. Men det går inte att blunda hur länge som helst. Sverige måste gå först i det internationella ledet och med all kraft protestera mot våldet riktat mot assyrierna genom och försvara det fåtal rättigheter som de har kvar i Irak. Enda lösningen är att inrätta en skyddszon. Tillsätt en skyddszon som styrs av FN.

Låt oss slippa höra utrikesminister Carl Bildts eller någon annans resonemang ännu en gång om att det är upp till forskarna att avgöra om det verkligen sker ett folkmord eller inte. Vi vill se handlingskraft och agerande nu.

Svenska Kommitten för Assyrierna – SKA