I ett inslag på Assyria TV avslöjar ledaren för kvartersmiliserna i Qamishli hur Dawronoye-gruppen manipulerat folk genom att anta namnet Sutoro som redan användes av kvartersmilisen.

Nya frågetecken reser sig kring den omtalade Dawronoye-gruppen. I ett inslag sänt nyligen på Assyria TV berättar Marwan Shokro, ordförande för paraplyorganisationen Medborgarfred i Qamishli, hur Dawronoye-gruppen i staden lämnade kvartersmilisen Sutoro för att bilda en egen kvartersmilis – under samma namn.

Shokro berättar att kvartersmilisen Sutoro (skydd på assyriska, red anm.) bildades av assyrierna för att fylla det säkerhetsvakum som uppstod när polisen slutade patrullera i staden i det krigsdrabbade Syrien. Sutoro har blivit ett effektivt skydd för invånarna i de assyriska kvarteren mot kriminella och andra ligister.

Dawronoye-gruppen anslöt sig vid ett senare skede till Sutoro men valde att lämna organisationen för cirka två månader sedan, berättar Marwan Shokro i inslaget. Direkt efter att de lämnat den framgångsrika kvartersmilisen bildar denna grupp en egen kvartersmilis under namnet Sutoro.

– Detta skapade många kritiska frågor, vi och resten av folket undrar vad de håller på med, varför använder de samma namn om de har lämnat organisationen, undrar Shokro.

Frågan har cirkulerat även bland insatta assyrier i Europa som har hört talas om gruppens agerande. Många tror att Dawronoye-gruppen har försökt använda sig av namnet Sutoro som har ett gott rykte för att övertyga fler givare i västvärlden att skänka pengar. Många av givarna har således skänkt pengar till vad de tror är organisationen Sutoro, men som i själva verket är en utbrytargrupp som utnyttjar den riktiga organisationens namn. 

Dawronoye-gruppen har även använt sin kanal Suroyo-TV för att låta påskina att dess grupp i Qamishli är organisationen Sutoro. 

Assyriska Riksförbundet har tidigare varnat för Dawronoye-gruppen och dess tvivelaktiga metoder.