Den sektliknande och slutna organisationen dawronoye har ändrat namn och logotyp för sin påstådda biståndsorganisation till Syriac Cross. Agerandet följer ett mönster som syftar till att lura aningslösa personer.

Dawronoye-gruppen som driver Suroyo-TV och som omger sig av ett stort antal pappersföreningar i syfte att lura och förvilla assyrier och myndigheter har nyligen ertappats med ett namnbyte på sin ”biståndsorganisation.” Hujådå skrev år 2014 om anonyma foldrar som organisationen skickade ut under namnet ”Stiftelsen Suryoyo Media” med vädjan om donationer och påståenden om utdelning av bland annat 80 ton mat till behövande. Frågor från Hujådå till den uppgivna e-postadressen förblev obesvarade.

Då donationerna har minskat eller upphört till följd av att alltfler fått upp ögonen för att Stiftelsen Suryoyo Media tillhör ökända dawronoye-sekten har gruppen bytt namn på sin insamlingsorganisation till Syriac Cross. Logotypen på den ”nya” organisationen har ett kors i mitten i ett uppenbart försök att kapitalisera på den opinion som finns idag till stöd för kristna i Mellanöstern. Eftersökningar på sociala medier visar att Syriac Cross började användas aktivt från och med maj 2015.

Dawronoye-rörelsen kännetecknas av slutenhet och sektbeteende. Avhoppare stämplas och trakasseras. Gruppen har bildat ett stort antal föreningar och organisationer som endast existerar på papperet. I Sverige upprätthåller man ett riksförbund och inkasserar årligen över 300 000 kronor i statsstöd. Dawronoye-gruppen skyr transparens och redovisar inte sin ekonomi ens för de egna medlemmarna som indoktrineras till att blint lita på ledaren. År 2010 hoppade över femtio medlemmar av rörelsen i vad som blev startskott för dess långsamma död. Sedan dess har fler och fler lämnat. I Sverige där rörelsen tidigare åtnjöt stort stöd finns enbart 10-20 sympatisörer idag.

På EU-nivå kontaktar dawronye aningslösa politiker under namnet European Syriac Union (ESU) med anspelning på att man representerar folkgruppen. På ESU:s hemsida uppges ett dussin organisationsnamn som medlemmar. De flesta av dem är rena papperskonstruktioner med noll medlemmar.

Frontfigur för dawronoye-sekten i Sverige är lokalpolitikern Metin Rhawi (S) som bland annat uppmanat till våld i direktsändning i rörelsens tv-kanal Suroyo-TV.