Ilan De Basso, ett välbekant ansikte för många inom den assyriska rörelsen, är den första ARS-ordförande som också varit orförande för ungdomsförbundet. Som ny ordförande betonar Ilan De Basso vikten av att stärka riksförbundets organisation för att kunna agera mer kraftfullt i framtiden.

Ny ordförande för Assyriska riksförbundet i Sverige, gratulerar! Hur känns det?
– Tack! Lite överraskande eftersom jag inte riktigt var inställd på det vid ROM, men nu är jag här och skall agera efter bästa förmåga.

För de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du?
– Jag bor i Jönköping sedan 10 år tillbaka och är gift med Rachel Melle som jag också har tre härliga söner med. Är utbildad statsvetare med inriktning på policy analys. Till vardags är jag deltidspolitiker för socialdemokraterna och jobbar på arbetsförmedlingen.

Vad har du för mål och visioner för riksförbundet?
– Jag har många tankar och funderingar kring vår organisation. Det avgörande är likväl organisationens gemensamma mål. Jag är välbekant med dem och känner att det finns mycket att göra. Frågorna är många och verksamheten rymmer fler än de som idag är aktiva. Jag är inte den nostalgiske typen riktigt, men hoppas att vi ska komma till ett läge där energin återskapas i föreningar och förbund.

Vad blir din första uppgift?
– Jag skulle vilja påstå att riksförbundet står vid ett vägskäl, både som centralorganisation för de assyriska föreningarna men också organisatoriskt. I nuläget är definitivt de organisatoriska frågorna överstående. En stark organisation krävs för att på allvar ge sig in i de större frågorna.

Vad ser du som riksförbundets största styrka respektive svaghet?
– Riksförbundet är i någon mening alltid en konsekvens av föreningarnas ambitioner även om ansvarsförhållandena är tydlig mellan de olika nivåerna. Jag har en oerhörd respekt för den assyriska folkrörelsen i Sverige. Den är unik i sitt slag och värd att värna. Människor som av övertygelse lägger ner tid och kraft förtjänar respekt. Det är vår styrka. Svagheten har som jag ser det funnits där länge och det är den organisatoriska delen. Ibland får man intryck av att alla drar åt olika håll utan tydlig färdriktning. Detta sätt att arbeta är oerhört ineffektivt och energikrävande samtidigt som fokus lätt hamnar på fel frågor.

Vilka frågor brinner du själv för?
– Jag hade gärna sett att vi kunnat göra mer för assyriska flyktingar i olika delar av Mellanöstern. Jag har aldrig upplevt något så hjärtskärande som att se barnen i flyktinglägren i ögonen. 20 år efter det första Gulfkriget kan vi nu konstatera att en hel generation tillåtits växa upp under så ovärdiga förhållanden samtidigt som de berövats möjligheter till studier och mycket annat. Fortfarande lever många i de olika lägren och ibland även som gömda i Damaskus, Istanbul och Aten. Jag ser därför gärna att ARS tillsammans med andra krafter bidrar till att förbättra livet för dessa familjer och individer. Ett minimum är att vi som organisation regelbundet finns bland dem.  

Familjefar, förvärvsarbetare, utrikesansvarig inom ADO-Sverige, deltidspolitiker och nu ordförande i ARS, hur hinner du med allt?
– Bra fråga! Mina dagar är lika långa eller korta som alla andras. Det handlar om hur vi förhåller sig till tiden. Jag är säker på att om man känner att den tid man lägger ner är givande och utvecklande så ökar den individuella kapaciteten. Ytterst handlar det om övertygelse, för finns viljan så finns tiden. För min egen del så handlar det också om att frågorna många gånger går in i varandra och därför känns det som att det är möjligt att hålla igång på det sättet. Inte minst möjliggörs det av att familjen här hemma ser dessa frågor som viktiga och visar förståelse.

Hujådå tackar Ilan för intervjun och önskar honom god lycka med att föra in förbundet i en ny era.

FAKTA ILAN DE BASSO


Aktuell som: Ny ordförande i ARS.
Engagemang i assyriska rörelsen: förbundssekreterare för ARS vid 21 års ålder, ordförande för AUF åren 1996-2001

Intressen: Familjen är överstående och därefter politik och fotboll.
Styrka som ordförande: långvarigt engagemang i rörelsen, koll på frågorna och bra kontaktnät.

Svaghet som ordförande: Kanske många bollar i luften för tillfället.

[FOTNOT: En längre intervju med Ilan de Basso kommer att finnas med i decembernumret av tidskriften Hujådå. Bli stödmedlem här för att säkra ditt exemplar av tidningen.]