En förstörelse av kulturarv när delar av Ninevehs ringmur revs för att bygga en väg.

Bilderna från Nineveh har chockat assyrier världen över. Delar av Ninevehs stadsmur har demolerats med bulldozrar för att göra utrymme för en väg.

Det är i nuläget oklart exakt vilka sektioner som har förstörts. Mycket tyder dock på att det är sektioner som rekonstruerades under 1900-talet och som alltså inte utgör originalmuren. Enligt Assyrian Policy Institute kan det dock finnas stenblock eller delar som är från den riktiga muren.

Det är inte helt klart hur beslutet har gått till och olika aktörer tycks skylla på varandra. Nineveh-provinsens guvernör, sunni-araben Najim al-Jubouri skyller på att marken är i privat ägo.

År 2000 ansökte irakiska departementet för kultur och antikviteter hos UNESCO för att få muren klassad som världsarv. FN-organet har ännu inte fattat beslut och Ninevehs stadsmur finns på dess lista över föreslagna kulturminnen.

Den överväldigande delen av den gamla staden Nineveh har förblivit outgrävd, likaså muren som löper runt 12 kilometer.

Även om den sektion av muren som demolerats är rekonstruerad avslöjar hanteringen på det förakt eller nonchalans som råder mot det assyriska kulturarvet inom delar av ockupationsbefolkningen.

Fotot visar en del av muren som demolerats och marken som jämnats för att bereda en väg.

Sedan USA:s invasion av Irak 2003 har många arkeologiska platser och museer plundrats och terrorsekten Islamiska Staten förstörde och plundrade flera assyriska fornlämningar runt staden Nineveh.