”Skydda kristna assyrier i Irak.” Det var en av uppmaningarna som framfördes under lördagens demonstration i Göteborg. Syftet med manifestationen var att uppmärksamma samt få ett stopp på den krissituation som råder för de kristna assyrierna i Irak.

Det var uppemot 1000 personer som utgjorde det tåg som löpte genom centrala delar av stan och som var arrangerat av Assyriska distriktet i Göteborg.

Efter vandringen väntade tal av förespråkare från olika säten, däribland präster och politiker. Riksdagsledamoten Hans Linde från vänsterpartiet var en bland flera som pekade på vidden av ett stopp innan ett nytt folkmord på assyrierna sker.

– Våldet har nu nått en sådan omfattning att vi kan börja tala om etnisk rensning i Irak. Våldet ligger på en sådan nivå att jag som
svensk aldrig kan föreställa mig det, sade Hans Linde, riksdagsledamot för vänsterpartiet.