Hans Linde (v) frågar utrikesminister Carl Bildt om regeringens intentioner att förmå Turkiet att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer kaldéer och greker.

Till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det var med stor glädje jag mottog nyheten att den turkiske författaren Orhan Pamuk fått Nobelpriset i litteratur. Det är särskilt glädjande eftersom han som turkisk författare tagit bladet från munnen och skrivit om folkmordet på armenierna i det Ottomanska riket 1915 – ett folkmord som för övrigt också drabbade landets syrianer/assyrier, kaldéer och pontier.

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen under årens lopp motionerat, interpellerat och ställt frågor till utrikesministern som rör folkmordet 1915 på landets minoriteter. År 2000 förklarade den svenska riksdagen i ett betänkande att den turkiska staten måste erkänna folkmordet på armenierna och öppna de ottomanska arkiven för oberoende forskare. Den turkiska staten försöker undvika denna typ av självklara krav.

I Turkiet har man försökt förbjuda att tala och skriva om vad som hände 1915 som ett folkmord, trots att det på alla punkter motsvarar definitionen av ett folkmord. Den franska national-församlingen har nyligen antagit ett lagförslag som går ut på att det skall bli olagligt att förneka detta folkmord. Detta kommer att med stor sannolikhet att vålla mycket debatt och förhoppningsvis fungera som en påtryckning på Turkiet att erkänna den turkiska statsbildningens förhistoria.

Jag vill fråga utrikesministern:
Vilka initiativ avser utrikesministern ta för att Turkiet skall erkänna det folkmord som ägde rum i det Ottomanska riket på armenier, assyrier/syrianer kaldéer och pontier 1915?

[Fråga: 2006/07:24 Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier i det ottomanska riket. Inkom 13 oktober 2006]