Den 4 mars 2007 arrangerade biskop Mor Severios Hazail Soumi en föreläsning om folkmordet – Seyfo – i Mor Azoziel kyrkan i Bryssel, Belgien. Biskopen hade bjudit in den internationellt erkände Seyfoforskaren Sabri Atman för att föreläsa och informera om Seyfo. Atman är en uppskattad och aktad forskare i Seyfo Center. Atman är känd för att ha vigt sitt liv för att forska och föreläsa om Seyfo.

Under föreläsningen kränkte biskop Soumi personligheter såsom Mor Julius Isa Cicek, Qashisho Yusuf Akbulut och föreläsaren Sabri Atman. Mot bakgrund av detta skrev nyhetsbyrån ESNA en artikel för att uppmärksamma det som hänt och hur biskopen förnekat Seyfo under föreläsningen.

ESNA har efter den artikeln mottagit ett stort antal hot och varningar från kretsar kring biskop Soumi. Hoten och varningarna har kommit både från Belgien och från Sverige. De har dels framförts i direkt kontakt med ESNA och dels indirekt via ”ombud”. Dessa okända gärningsmän har framfört konkreta hot om hämndaktioner om ESNA inte upphör med sina försök att uppmärksamma föreläsningen och biskopens förnekande av folkmordet på sitt eget folk.

Då det råder delade meningar om huruvida biskop Soumi förnekat Seyfo eller inte har ESNA beslutat att offentliggöra en ljudupptagning från föreläsningen där biskopen, bland annat och helt öppet, säger: ”Jag försvarar inte Turkiet, men genocide (folkmord) är en sak och massakrer är en annan sak. Om Seyfo vore en genocide (folkmord) skulle ingen av oss vara kvar…”

Biskop Soumi har efter nämnda föreläsning funnit situationen ohållbar. Genom en riggad intervju, den 13 mars 2007 i TV-kanalen Suroyo TV, fick biskopen med TV-kanalens goda minne oemotsagd presentera sin ståndpunkt och korrigera sitt förnekande samt ånyo indirekt kritisera Seyfoforskaren Sabri Atman.

Genom den bristfälliga hanteringen av frågan har vårt folk rätt till att ta del av en ljudupptagning från föreläsningen. Var och en får själv, utan hänsyn till främmande staters intressen, släktband eller monetära fördelar avgöra och lyssna till föreläsningen och dra sina egna slutsatser.