”Ni kan väl börja med jämställdheten i hemmen först, för det är där vi har problem.” Det är en kommentar som Assyriska Kvinnoförbundet ofta får höra. Det må hända att det är så. Men Assyriska Kvinnoförbundets jämställdhetsarbete fokuserar på det assyriska föreningslivet eftersom det är här vi verkar.

Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) har tagit fram handboken ”Jämställdhet här och nu – för utveckling av assyriska föreningslivet”.  Orden ”här och nu” markerar att vi inte kan vänta en generation till eller förväntas jobba med jämställdhetsfrågor i familjelivet när vi påtalar att de assyriska föreningarna måste bli bättre på att inkludera kvinnor i de beslutsfattande positionerna.

 ”Ni kan väl börja med jämställdheten i hemmen först, för det är där vi har problem.” Det är en kommentar som Assyriska Kvinnoförbundet ofta får höra.  Det må hända att det är så. Men Assyriska Kvinnoförbundets jämställdhetsarbete fokuserar på det assyriska föreningslivet eftersom det är här vi verkar.

Att kvinnor har sämre förutsättningar i föreningslivet kommer fram väldigt tydligt i kartläggningen ”Det går framåt…” som producerades av AKF hösten 2006. Både statistik och medlemmars erfarenheter visar på ojämställda mönster och strukturer. Det finns många kvinnor som lever i en jämställd familj men som ändå inte har möjlighet till makt och inflytande i det assyriska föreningslivet.

En annan kommentar som vi ofta får höra när vi diskuterar jämställdhet är att ”det kommer med nästa generation”. Jag personligen, med mina erfarenheter av jämställdhetsarbete i min profession och förtroendeuppdrag som ordförande, tror inte på det. Jämställdhet är liksom demokrati inget man kan ta för givet att det ska komma av sig själv. Det är snarare värderingar som vi måste aktivt lära in och upprätthålla genom våra handlingar så att kommande generationer tar efter.  Jämställdhet liksom demokrati kräver engagemang och ett långsiktigt arbete med tydliga mål och visioner om vilket föreningsliv vi vill ha.  

Det jag däremot starkt tror på är att genom att flytta fram positionerna i det assyriska föreningslivet utifrån ett jämställdhetsperspektiv så förändrar och förbättrar vi möjligheterna för kvinnor till makt och inflytande även på andra områden i samhället.

Assyriska Kvinnoförbundet har sedan 2006 arbetat intensivt med att öka jämställdheten i assyriska föreningslivet. Men det känns ändå som att det är nu resan börjar. Med boken ”jämställdhet här och nu” i handen hoppas vi att föreningarna vill vara med på den här resan.

Assyriska Kvinnoförbundet har som mål att det assyriska föreningslivet ska bli en förebild utifrån ett jämställdhetsperspektiv i Sverige. Det assyriska föreningslivet har lång väg att gå för att bli jämställt, men vi har goda förutsättningar att bli det. Om vi tar oss an det som behöver göras – här och nu.

[Fotnot: Assyriska Kvinnoförbundets orförande, Afamia Maraha, höll ett tal om jämställdhetsarbetet som förbundet har drivit sedan 2006 i samband med Södertälje kommuns firande av Internationella Kvinnodagen den 8 mars.]