Mellan den tionde till sextonde juni samlas världens främsta forskare och vetare om folkmordet på assyrier i Holland. Nybildade Innana Foundation har som första aktivitet bjudit in till en unik workshop om Seyfo.

Bakom Innana Foundation står de två assyriska akademikerna Soner Önder och Naures Atto från Holland. Stiftelsens första aktivitet riktar sig till alla som är intresserade av folkmordet och är finansierat av europeiska kommissionen. 

Programmet som går under namnet ”An intergenerational approach to the study of genocide” hålls i staden Rijssen i Holland. Bland föreläsarna återfinns bland annat Prof. David Gaunt från Sverige som ska tala om Seyfos plats inom den moderna folkmordsforskningen. En annan talare från Sverige är Dr. Önver Cetrez som ska föreläsa kring posttraumatisk stress till följd av folkmordet. Från USA deltar Dr. Hannibal Travis som ska tala om hur assyrierna uteslöts från historieskrivningen om det armeniska folkmordet.  

Programmet inkluderar bland annat besök till judiska historiska museet och Anne Franks hus. 

För den som vill deltaga som åhörare är det bråttom att kontakta arrangörerna.  

Besök www.innanafoundation.org för mer information och komplett program.