Assyriska riksförbundet har tvingats att hålla sitt riksombudsmöte digitalt.

Under helgen höll förbundet sitt årliga riksombudsmöte (ROM) och för första gången blev det ett digitalt sådant. Anledningen är den rådande pandemin med Corona-viruset.

För att klara av att hålla ett digitalt årsmöte införskaffade förbundet ett avancerat mötesverktyg. Mötet kunde hållas tidsenligt och utan tekniska problem. Under dryga två timmar avhandlade ROM föregående års verksamhet och räkenskaper.

Många organisationer runtom i Sverige har de senaste veckorna gjort samma val som ARS och hållit sina årsmöten digitalt.

Förbundet har sedan tidigare meddelat att man ställer in årets firande av assyriska nyåret Akitu.