För många som får blodcancer är enda räddningen att hitta en stamcellsdonator med matchande genetik. Genom att ingå i ett donator-register kan du vara med och rädda en annan assyrier.

År 2014 kämpade tre-åriga assyriska tjejen Isabella Darmoo från London mot leukemi. Enda räddningen för henne var att hitta en donator som matchade genetiskt för att kunna ge henne nya stamceller och hjälpa hennes kropp att bilda nya friska blodceller.

För att kunna rädda livet på henne uppmanade därför läkarna hennes föräldrar att gå ut och be så många assyrier som möjligt att registrera sig som stamcellsdonatorer. Sannolikheten för att hitta en matchande donator inom den egna etniska gruppen är nämligen mycket större. Tiden var knapp och Isabella dog innan man kunde hitta en donator.

Alla personer kan enkelt anmäla sig till Tobias-registret för att vara med och rädda liv. På registrets hemsida finns information om hur enkelt det är att registrera sig.

Idag har en assyrier med blodcancer mycket lägre chanser att hitta en matchande donator än exempelvis en svensk eftersom det är väldigt få assyrier som registrerar sig. Som fallet med Isabella Darmoo visar kan tiden vara knapp för många drabbade och det är viktigt att man snabbt kan hitta en matchande donator.