Under torsdagen antog den amerikanska senaten den resolution om folkmordet 1915 som tidigare röstats fram i underhuset.

Överhuset i den amerikanska kongressen antog resolution 150 om erkännande av folkmordet 1915 under torsdagen. Beslutet kom oväntat då republikanska senatsledamöter hade blockerat resolutionen under veckor sedan den passerat i kongressens underhus tidigare under hösten.

Att de republikanska ledamöterna nu lät resolutionen passera tolkas som en politisk signal från vita huset till Turkiet enligt bland andra New York Times. Parallellt med antagandet av folkmordsresolutionen har demokratiska och republikanska kongressledamöter lagt upp ett förslag om sanktioner mot Turkiet för en snar omröstning.

Resolutionen föreskriver bland annat att folkmordserkännandet ska bli officiell amerikansk utrikespolitik. För att det ska bli av krävs presidentens signatur på resolutionen, vilket ännu ses som osannolikt av de flesta bedömare.

En del assyriska organisationer har hyllat resolutionen som ett stort erkännande. Resolutionen är dock problematisk ur assyrisk synvinkel då den degraderar assyrierna till kyrkogrupperingar och nämner assyriernas lidande i förbifart och som en bisak till folkmordet på armenierna, som är resolutionens absoluta fokus.