Mötet gällande assyriernas situation i Syrien som riksförbundet hade kallat till lockade flera organisationer och såg bildandet av en arbetsgrupp.
– Nu har vi en bra grund för det fortsatta arbetet, säger ARS vice ordförande Tony Meshko.

Assyriska riksförbundets möte gällande assyriernas situation i Syrien hölls i Inanna Familjeföreningens lokaler lördagen den 27 oktober. Till mötet kom bland annat biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser, ungdomsförbundet AUF och representanter från flera av förbundets medlemsföreningar. 

I enlighet med den i förväg föreslagna dagordningen för mötet bildade de närvarande en arbetsgrupp bestående av fem personer under ledning av förbundets vice ordförande Tony Meshko. Arbetsgruppens uppgift blir att samordna den assyriska rörelsens hjälp från Sverige till assyrierna i Syrien. 

– Nu har vi en bra grund för det fortsatta arbetet och vi är överens om ramarna för denna satsning, säger ARS vice ordförande Tony Meshko.