Medan många hävdar att de gör ett viktigt arbete för folkmordet vittnar en mans outtröttliga arbete om ett unikt bidrag.

Forskningen och kunskapen om folkmordet Seyfo är ännu långt ifrån komplett. Medan många självutnämnda experter har arbetat med frågan under decennier utan att producera en enda artikel har en ensam mans gärning spelat enorm roll. Jan Betsawoce slänger sig inte runt med pampiga titlar eller storartade organisationsnamn. Hans arbete för att ta fram kunskap om Seyfo är nästintill unikt och förtjänar långt mer erkännande än vad som hittills har varit fallet.

Han har på egen hand gett ut ett dussintal böcker med källmaterial som kastar ljus på folkmordet. Inom kort väntas hans nästa bok ges ut och fler väntar. Som forskningsassistent under professor David Gaunt på Södertörns högskola låg han bakom att leta upp en stor del av källmaterialet i den bok som har blivit en auktoritet på folkmordet. Under sina många år har han spenderat månader på olika bibliotek runtom i världen för att leta reda på bortglömda källor. Han har byggt upp Mesopotamiska boksamlingen som finns på Södertörns högskola och som är världens största samling om Seyfo.

Trots det enorma arbetet har han ofta hamnat i skymundan och viktiga resurser som skulle behövas för hans fortsatta arbete har istället gått åt annat håll.