Assyriska Riksförbundets kampanj ”En miljon på en vecka” lyckades väl och insamlingsmålet överträffades med råge.

Insamlingskampanjen kulminerade på söndag med en tillställning i Assyriska Kulturhuset i Södertälje, som också direktsändes i Assyria TV och i ANB-Sat, en assyrisk TV-kanal i USA. Under evenemanget lästes namn på dem som bidragit upp och olika personer förklarade vikten av att nu i denna ödesstund stå upp för assyrierna i Irak och Syrien.

Slutsumman för de insamlade medlen uppgick till omkring en och en halv miljon kronor.

– Även om den här hjälpen är en droppe i havet med hänseende till behovet är det glädjande att insamlingen gick över förväntan, säger ordförande Afram Yakoub. Till skillnad mot SIDA:s biståndsmiljarder kommer dessa pengar att gå till dem som drabbats hårdast av tumultet i regionen.

En kommitté på sex personer ser till att pengarna når fram. Assyria TV och Hujådå kommer att återkomma och redovisa för vad pengarna använts till.

– Vi vill också tacka Assyriska föreningen i Södertälje, som ställde upp med lokaler och på olika sätt hjälpte till med evenemanget.