Ankawa.com meddelar att en präst och tre diakoner, tidig på söndag morgon, fallit offer i kaosets Irak. I en riktad attack dödade förövarna Ragid Ganni, kyrkoherde för den heliga andens kyrka i stadsdelen Al-nour i Mosul samt diakonerna Basman Yousef Daoud Al-yousef, Wahid Hanna Eshou och Ghassan Isam Bedawid.

På väg ut från kyrkan, efter söndagens gudstjänst, träffades samtliga av en otaliga skott och de befaras ha dött ögonblickligen. Efter attentatet vågade ingen vistas i närheten och därför låg deras kroppar framför kyrkan ett bra tag. 

Fader Ragid är född i Mosul år 1972 och är utbildad civilingenjör vid Mosuls
universitet, där han tog sin examen 1993.  Han studerade teologi i Rom mellan åren 1996-2003 och har magisterexamen i ämnet. Fader Ragid, som endast hann bli 35 år, tjänstgjorde i Södertälje under en kort period.